Děkujeme panu Petrovi Studeníkovi a slečně Darině Walicové za krásné foto.
Mr. Petr Studeník and Miss Darina Waliclová, thank you for your beautiful photos.
Herr Petr Studeník und Fräulein Darina Walicová, vielen Dank für Ihre wunderbaren Fotos.