Dukova první „velká“ výstava v 9 měsících a 4 dnech.
Duke’s first „great“ show at 9 months and 4 days.
Erste „große“ Schau von Duke mit 9 Monaten und 4 Tagen.